Vattengympainstruktör/ledare / Sjukgymnast sökes för pass i Malmö
Organisation: Malmö Varmvattengympa; ÖREsund Hälsa, Kost & Motion

Speciellt behöver vi ledare till höstsäsongen 2013 ( from september/oktober )!

samt: Intresserad? Gör en intresseanmälan! 

 

Information om uppdraget
 

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna:
Leda vattengympapass i varmt vatten till musik för bl.a. FaR-deltagare inkl. överviktiga personer i lugn miljö.
Oftast en liten grupp.


När och var ska uppdraget utföras:
Kvällstid i Skåne.

Specifika krav eller annan information:
Intresserad person som tycker om vattengympa
( du leder gruppen från land = aerobic ! )

Kommun som uppdraget ska utföras i:
Malmö

Minimiåtagande:
Entusiasmerande !

Tid på dygnet:
Eftermiddagar och / eller kvällar

Område:  Övrigt, Äldre, Män, Kvinnor, Idrott

Uppgifter:  Sport/Idrott, Praktiskt arbete, Ledare/lägerledare, Hälsovård

Uppdragstyp:  Kontinuerligt uppdrag, en eller flera säsonger!

Tel: 040-30 20 80
E-post: info@overvikt.org

           

- Huvudsidan - www.overvikt.dk -     

Malmö VARM-Vattengympa © 2013        • 040 - 30 20 80   •   070 -57 57 646 •        info@overvikt.org